Accountancy

Accountantskantoor Binnekamp kan als accountantskantoor meer voor u betekenen dan een administratiekantoor. Wat doen we specifiek als accountantskantoor voor u?

Waarom een accountant?

Samenstellen jaarrekening en rapportages

Samenstellen van de jaarrekening is van oudsher een taak van de accountant. Het proces met controles en verantwoordingen leidt tot een document waar partijen vertrouwen aan ontlenen. Dat is goed voor uw fiscale positie: vertrouwen van de Belastingdienst. Het is ook goed voor uw financiële positie: vertrouwen van de bank en andere financiers. Het is ook goed voor uw commerciële positie: vertrouwen van uw prospects, klanten en leveranciers.

Verklaringen bij de jaarrekening

De meeste MKB-ondernemingen kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Voor u, voor uw bank en de belastingdienst biedt deze comfort. Heeft uw onderneming de BV-vorm en voldoet deze aan wettelijke omvangscriteria, dan hebt u een controleverklaring bij de jaarrekening nodig. Hiervoor werk en we samen met gespecialiseerde partijen. Is een controleverklaring bij de jaarrekening niet noodzakelijk, en kunt  volstaan met een beoordelingsverklaring, dan verzorgen we deze graag voor u.

Controleverklaring bij subsidies

Bij het aanvragen van een subsidie of voorafgaand aan de definitieve vaststelling van een subsidie, vraagt de overheid vaak een verklaring van een accountant. Accountantskantoor Binnekamp verzorgt deze graag voor u.

Opgave voor verzekeringen

De opgaaf voor een naverrekening van een verzekering moet vaak door een accountant worden getekend. Accountantskantoor Binnekamp verzorgt dit graag voor u. Schadeberekeningen die zijn opgesteld door een accountant hebben een meerwaarde.

Ondernemersplan

Een investerings- en exploitatiebegroting die is opgesteld door een accountant heeft meerwaarde. Financiers en investeerders stellen dit kwaliteitslabel op prijs. Accountantskantoor Binnekamp is u hierbij graag van dienst. 

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken en bespreken wat we voor u kunnen betekenen?

Mail of bel 0162 - 32 26 66

Ben Binnekamp AA