Actuele tips

vr 27 september 2019

Werkkostenregeling vriendelijker voor MKB

Voor het MKB wil het kabinet de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers versoepelen. Dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Zo is de vergoeding van de kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) ingaande 2020 vrijgesteld. Wat verandert er nog meer?

Vrije ruimte wordt groter
De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2 procent van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7 procent. Dat geldt voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het huidige percentage van 1,2 procent gelden. Daarom levert deze wijziging vooral een voordeel voor het MKB op.

Hiermee wordt de vrije ruimte dus maximaal 2.000 euro hoger. Bij een loonsom van 400.000 euro mogen werkgevers in de nieuwe situatie 6.800 euro onbelast vergoeden. Nu is dat nog 4.800 euro.

Let op: Sommige vergoedingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Werkgevers mogen deze dus altijd onbelast vergoeden. Dat blijft zo. Het gaat bijvoorbeeld om reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan vergoedingen om te bepalen of ze onder de gerichte vrijstellingen vallen.

Afrekening mag later
Veel werkgevers geven aan het einde van het jaar vergoedingen of geschenken aan hun werknemers. Bijvoorbeeld een kerstfeest op een externe locatie of kerstpakketten. De rekening hiervoor komt vaak pas aan het begin van het nieuwe jaar. Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van uw vrije ruimte? Dan betaalt u over dat gedeelte belasting. Voortaan mag u dit later afrekenen. Op dit moment mag dat uiterlijk bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2020 mag dat ook bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.

Korting geven op producten uit eigen bedrijf
Werkgevers mogen werknemers 20 procent korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van 500 euro per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van deze producten ingaande 2020 aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw.

Tip: Een helder overzicht van de kabinetsplannen voor de werkkostenregeling vindt u hier.